شرایط فروش اقساطی

raboonilper

شرایط فروش اقساطی فروشگاه رابو نمایندگی محصولات خانگی نیلپر در کرج

نحوه فروش اقساطی:
شرکت رابو مهر مانا ایرانیان نماینده رسمی و انحصاری فروش مبلمان خانگی نیلپر در کرج کلیه محصولات شرکت نیلپر را اقساطی به شرح زیر ارائه مینماید:
۱_ پرداخت ۳۰ درصد فاکتور به صورت نقد ما بقی اقساط پرداختی طی ۳ فقره چک ۳ ماهه هر ماه یک فقره..... بدون بهره
۲_پرداخت ۴۰ درصد فاکتور به صورت نقد ما بقی اقساط پرداختی طی ۴ فقره چک ۴ ماهه هر ماه یک فقره .....بدون بهره
۳_پرداخت ۵۰ درصد فاکتور به صورت نقد ما بقی اقساط پرداختی طی ۶ فقره چک ۶ ماهه هر ماه یک فقره .....بدون بهره
مدارک مورد نیاز:
داشتن چک صیادی
کپی کارت ملی
داشتن کپی مدرک احراز سکونت ( سند یا اجاره نامه )
گردش ۳ ماهه حساب بانکی ممهور به مهر بانک مربوطه

گالری محصولات فروشگاه رابو